Architekt – w 2015 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracował w Atelier.com w 2018-2019r. Pracuje w Foroom od 2019 roku.