Architekt / Prezes Zarządu – w 2003 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W 2005 roku założył FOROOM.