• 05_TRASAWZ
  • TRASA WZ park praski
  • TRASA WZ ratusz
  • 03_TRASAWZ
  • 01_TRASAWZ
  • 02_TRASAWZ
  • 04_TRASAWZ
  • 06_TRASAWZ
  • 07_TRASAWZ

Trasa WZ

Forma przystanków powstała w nawiązaniu do geometrii tunelu pod Starówką na Trasie WZ w Warszawie. Zaokrąglone kształty tunelu zostały powtórzone w geometrii konstrukcji zadaszeń. Obiekt składa się z kratownicy przestrzennej wykonanej z rur okrągłych malowanych na biało, na której została rozpięta szklana elewacja zadaszenia. Zastosowano dwa rodzaje szklenia: transparentne oraz mleczne. Szkło transparentne zostało użyte w celu nadania lekkości konstrukcji oraz aby umożliwić jak największą przezierności obiektu. Szkło mleczne umiejscowiono w górnych partiach zadaszenia, aby zapewnić pasażerom w okresie letnim osłonę od słońca. W przyziemiu konstrukcji użyto paneli z blachy nierdzewnej dla ochrony przed odpryskami z jezdni. W górnych polach przeszklenia zostały umiejscowione oprawy oświetlenia użytkowego, natomiast rura biegnąca po zewnętrznej krawędzi obiektu jest zaakcentowana linią świetlną. Oba obiekty zostały zaprojektowane w jednolitej stylistyce. Modernizacja przystanku przy pl. Bankowym objęła swoim zakresem również obudowę szybów windowych.

Inwestor: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Zamawiający: ZUE S.A.

Wymiary:
Metro Ratusz Arsenał
długość: ok. 45,00m
szerokość: max. ok. 5,17m
wysokość: 4,35m

Park Praski
długość: 33,00 m
szerokość: 3,50m

Lokalizacja: Warszawa

Realizacja: marzec 2012