• SZKOLA W OZAROWIE wiz4
  • SZKOLA-pzt_01
  • SZKOLA W OZAROWIE rzut
  • SZKOLA W OZAROWIE wiz3
  • SZKOLA W OZAROWIE wiz2
  • SZKOLA W OZAROWIE wiz1

Szkoła w Ożarowie Mazowieckim

Punktem wyjścia dla architektury budynku było stworzeni obiektu, który swoimi rozwiązaniami przestrzennymi nawiązywałby do archetypu osady wiejskiej. W tym celu poszczególne moduły funkcjonalne obiektu zostały wyodrębnione w całości założenia jako charakterystyczne bryły ze spadzistymi dachami.
Jednym z założeń determinujących proces projektowy było dążenie do płynnego wpisania bryły szkoły w zastany kontekst. Opierając się o opisy planu miejscowego, można domniemywać, że w przyszłości szkoła będzie otoczona przez domy jednorodzinne. Biorąc pod uwagę obecną, jak i przyszłą typologię wsi, zaproponowaliśmy obiekt, który poprzez charakter jak i rozczłonkowaną, parterową zabudowę będzie spójnie komponował się z otoczeniem.
Koncepcja architektoniczna szkoły zakłada rozbudowę budynku w kierunku północnym i północno-wschodnim. W nawiązaniu do zapisu Miejscowego Planu, projekt zakłada formowanie kubatury zespołu w oparciu o prostokątne bryły nakryte dachem spadzistym.
Wykorzystując możliwości i potencjał działki oraz mając na względzie ekonomikę rozwiązań, Projektanci zaproponowali parterowy układ uformowany wokół zielonych dziedzińców, które wprowadzają zieleń do szkoły, integrując ją z krajobrazem. W powstawaniu koncepcji ważną rolę odgrywały też wartościowe drzewa porastające działkę. Istniejący drzewostan stanowi ważny element przestrzenny, pozwalający na pozytywne relacje pomiędzy budynkiem a terenem.
Celem było takie ukształtowanie bryły budynku, aby ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew. Wykreowany w ten sposób budynek, wprowadza zieleń w swoją substancję poprzez unikalne dziedzińce i liczne przeszklenia.

Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Powierzchnia użytkowa: 2174.2 m²

Lokalizacja: Ożarów Mazowiecki

Projekt konkursowy: październik 2010r.

Trzecia nagroda.