• bielicha1
  • bielicha2
  • bielicha3
  • bielicha4
  • Print
  • bielicha6
  • bielicha7
  • bielicha8
  • bielicha10
  • bielicha9
  • bielicha11

Zespół Oświatowy w miejscowości Bielicha

Zespół edukacyjny jest dużym obiektem w przestrzeni tak małej miejscowości, jaką jest Bielicha – podradomska wieś. Lokalizacja inwestycji sąsiaduje z terenami luźno zabudowanymi, dla których układ urbanistyczny dopiero będzie się kształtował wraz z pojawieniem się nowej zabudowy. Układ ten jest obecnie dość przypadkowy ponieważ jest pochodną podziałów nieruchomości, o proporcjach wydłużonych działek, typowo rolnych, zabudowanych wzdłuż drogi. Sąsiadujący z działką szkolną, ceglany kościół, jest istotną dominantą przestrzenną, którą staraliśmy się utrzymać, nadając zabudowie szkoły skalę jednokondygnacyjną, lokalnie jedynie zwiększoną do dwóch kondygnacji pośrodku kompozycji. Horyzontalna, otwarta forma zespołu edukacyjnego, o układzie atrialnym, lepiej wpisuje się naszym zdaniem w otaczający krajobraz, niż zwarta zabudowa. Charakter takiej szkoły jest też bardziej przystępny dla użytkownika – w tym przede wszystkim dzieci. Zabudowa tworząc dziedzińce i otwarcia świetnie integruje się z otaczającą przyrodą, podwórkami szkolnymi i terenami rekreacyjno-sportowymi. Ponieważ nowa szkolna zabudowa będzie stanowiła punkt wyjścia dla kształtowania tego miejsca, założyliśmy, że musi się ona charakteryzować szczególną dbałością o ład przestrzenny oraz nadać miejscu odpowiednią rangę. Budynki użyteczności publicznej jakimi bez wątpienia są szkoła i przedszkole powinny oddziaływać na przyległą do nich przestrzeń. Być wartością dodaną i dostępną dla każdego. Dlatego nasz projekt wplata przestrzenie szkolne w przestrzeń publiczną. Celowe pozbawienie terenu szkoły ogrodzenia w tym miejscu podkreśla społeczny, wspólnotowy charakter obiektu.

Organizator: Urząd Gminy Zakrzew
Powierzchnia użytkowa: 3711,35 m2
Lokalizacja: Bielicha
Projekt konkursowy: luty 2014r.

II nagroda.