• tn_05 udt
 • tn_04 udt
 • tn_01 udt
 • tn_03 udt
 • tn_02 udt
 • tn_06 udt
 • tn_07 udt
 • tn_08 udt
 • tn_09 udt
 • tn_11 udt
 • tn_10 udt
 • tn_12 udt
 • tn_13 udt
 • tn_udt 24
 • tn_udt 23
 • tn_udt 26
 • tn_udt 25
 • tn_udt 27
 • tn_udt 28
 • tn_udt 29

Siedziba UDT

Działka objęta opracowaniem znajduje się na terenie byłej huty żelaza, tak zwanej pudlingarni, założonej w 1823r. przez szkockiego inżyniera Johna Baildona. Z biegiem lat obiekt był rozbudowywany stając się jednym z największych tego typu zakładów w Europie. Aktualnie sama huta jest w stanie upadłości. Wiele obiektów kompleksu, zarówno budynków, hal produkcyjnych, maszyn czy zespołów urządzeń, zostało objętych ochroną konserwatorską, z uwagi na wartości stanowiące świadectwo historii przemysłu hutniczego. W najbliższym sąsiedztwie naprzeciw mającego powstać budynku biurowego UDT znajduje się zabytkowy, ceglany budynek dyrekcji huty, wzniesiony w 1908r. w stylu neobarokowym. Obok stoi budynek również objęty ochroną konserwatorską, tzw. warsztat utrzymania ruchu. Aktualnie mieści się tu Urząd Celny.
Z pobliskich obiektów warta uwagi jest zabudowa ulicy Gliwickiej, jednej z najdłuższych ulic Katowic, o charakterystycznym meandrującym przebiegu, łączącej katowickie śródmieście z Chorzowem.
Teren działki inwestycyjnej znajduje się po wschodniej stronie ulicy Żelaznej, niezabudowanej, porośniętej zielenią o niezagospodarowanym, dzikim charakterze. Sama działka również jest niezabudowana. Niegdyś znajdował się tu budynek biurowy, będący częścią kompleksu huty. Aktualnie teren jest przeznaczony w planie miejscowym pod funkcje usług i zieleni urządzonej oznaczone symbolem 4 U Zu.

Budynek biurowy tworzy kompozycja masywnej ceglanej, trzykondygnacyjnej bryły na planie litery L oraz lekkiego szklanego pawilonu, rozbudowanego w części parterowej i podporządkowanego kierunkom wyznaczanym przez ulicę Żelazną oraz nieprzekraczalne linie zabudowy planu miejscowego. Stosowane materiały wykończeniowe, tj. cegła klinkierowa, szkło i stal wprost nawiązują do zabudowy sąsiadującej – wyżej opisanych obiektów Huty Baildona oraz kamienic mieszkalnych i zakładów zlokalizowanych przy ulicy Gliwickiej. Dominująca w projektowanym budynku cegła jest jednak materiałem bardzo typowym dla Katowic i zabudowy Górnego Śląska, stosowanym z powodzeniem w obiektach wznoszonych współcześnie. Zastosowanie jej jest próbą stworzenia obiektu o stylistyce wkomponowanej w lokalny kontekst.
Masywna ceglana bryła przepruta jest kompozycją otworów okiennych. Naprzemiennie, szeregiem wąskich szczelin i dużych, horyzontalnych otwarć. Wejście główne, zlokalizowane od południa zaakcentowane zostało przewyższeniem uformowanym w wieżę zwieńczoną przeszkleniem – „latarnią”. Aby uzyskać efekt przenikania się przestrzeni zewnętrznej z wewnętrzną, cegła została powtórzona na niektórych ścianach wewnętrznych.
Barwy zastosowane na elementach wykończenia i wyposażenia wnętrz budynku – biel, szarość, zieleń – nawiązuje do kodu kolorystycznego Urzędu Dozoru Technicznego.

Inwestor: UDT Katowice
Długość – 48,22 m
Szerokość – 32,37 m
Wysokość – 12,60 m
Powierzchnia zabudowy – 1068 m²
Powierzchnia całkowita – 2664 m²
Powierzchnia użytkowa: – 2180 m²
Kubatura – 33566 m³