• msw9
  • msw1
  • msw7
  • msw8

Rozbudowa gmachu MSW

Gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego położony na działce 17/5, to monumentalny, osiowo skomponowany budynek w stylu socrealistycznym, wzniesiony pod koniec lat 50. Jego fasada nawiązuje do neoklasycyzmu, zastosowane rozwiązania architektoniczne miały za zadanie podkreślenie potęgi ówczesnej władzy. Trzy dolne kondygnacje stanowią masywne, boniowane, lub wykończone kamieniem i zwieńczone gzymsem przyziemie. Górna część zdobiona jest rzędem pilastrów – główne wejście od strony ul. Rakowieckiej i kolumn – od ul. Batorego (elewacja bloku F). Teren inwestycji posiada dobrą ekspozycję od strony ul. Batorego. Zlokalizowany jest na granicy obszaru zurbanizowanego i terenów zielonych Pól Mokotowskich.
Układ projektowanego budynku został podporządkowany osiowości założenia z lat 50, oraz nawiązuje do układu grzebieniowego południowej strony ulicy Batorego. Nowy obiekt tworzą dwa punktowce zlokalizowane na przedłużeniu bloków D i E obecnego gmachu, spięte funkcjonalnie i komunikacyjnie na poziomie parteru. Dzięki takiemu układowi elewacja bloku F jest nadal eksponowana i widoczna od strony ulicy Batorego, dostaje jedynie nowej oprawy. Kompozycja wydziela przestrzenie dziedzińców i tworzy dynamiczne powiązania widokowe z otaczającymi terenami zielonymi.
Nowy budynek ma tonować monumentalizm istniejącego gmachu, zderzając powierzchnię pełnych ścian z lekkością przeszkleń, wprowadzając delikatne akcenty elewacyjne o kompozycji asymetrycznej oraz poprzez silne odwołania stylistyczne do tradycji przedwojennej architektury warszawskiego modernizmu.
Połączenie budynków nowoprojektowanych z istniejącym zapewniają dwa przeszklone łączniki.

Inwestor: MSW
Projekt: grudzień 2014r.