• ŁOMIANKI_ujęcie_04-700x422
  • ŁOMIANKI_ujęcie_03-700x422
  • ŁOMIANKI_ujęcie_01-700x457

Ratusz w Łomiankach

Budynek ratusza tworzą bryły o prostych, masywnych formach z kompozycją okien złożoną z sekwencji uporządkowanego ciągu pionowych otworów i większych horyzontalnych przeszkleń. Gdzieniegdzie masyw ceglanej ściany jest osłabiony przez układ ażurowy dający efekt lekkości i przenikania planów. Całość tworzy kompozycja dwóch brył – horyzontalna, równoległa do ulicy Warszawskiej i wertykalna, wycofana w głąb placu, ustawiona na przecięciu osi widokowych spotykających się tu ulic, tak, by stanowić zamykającą dominantę. Forma budynku i użyte materiały wykończeniowe mają wyrażać prostotę, oczywistość przyjętych rozwiązań, trwałość i solidność obiektu. Wejście główne, zaakcentowane podłużnym otwarciem i ażurowym detalem cegieł elewacyjnych zlokalizowane zostało od ulicy Warszawskiej. Wejście do budynku prowadzi przez patio, które w sezonie letnim może powiększać hall biura obsługi mieszkańców. Dodatkowe wejścia zostały przewidziane również od strony południowej placu. Na parterze wydzielone zostały dodatkowe lokale przeznaczone na usługi.

Powierzchnia użytkowa: 3550m²
Lokalizacja: Łomianki, ul. Warszawska
Inwestor: Urząd Miasta Łomianki
Projekt: 2015r.