• spalarnia_odpadow_warszawa
  • Spalarnia01c
  • Spalarnia02c

Projekt spalarni oraz sortowni odpadów w Warszawie

Główną ideą dotyczącą formy architektonicznej projektu było stworzenie obiektu zwartego, który przy różnorodności funkcji zachowa jednolity charakter. Kolejnym elementem mającym wpływ na architekturę oraz urbanistykę budynków była chęć podkreślenia ekologicznego charakteru inwestycji. Aby spełnić powyższe założenia, większość obiektów kubaturowych znajdujących się na terenie inwestycji została przykryta zielonym dachem przywodzącym na myśl lokalny krajobraz. Ponad projektowanym dachem dominuje bryła hali procesowej, której elewacja zaprojektowana została z transparentnego szkła, co ma podkreślać „czystość” technologii spalania jako przyjaznej środowisku. Fasada dolnej części założenia została ujednolicona poprzez zastosowanie transparentnych osłon, w formie paneli elewacyjnych z blachy perforowanej o różnym stopniu przezierności. Dzięki takiemu rozwiązaniu mnogość funkcji mieszcząca się pomiędzy strefą przyziemia, a górną częścią hali procesowej została spojona w jeden obiekt przestrzenny.
Kompleks spalarni odpadów będzie jedynym tak nowoczesnym obiektem w Polsce, zawierającym w sobie rozbudowaną część spalania i segregacji odpadów wraz z rozwiniętą funkcją edukacyjną.

Inwestor: MPO
GłównyProjektant: SWECO Consulting
Projekt: 2016r.
Lokalizacja: Targówek, Warszawa
Dane techniczne:
Kubatura: 672 826,42 m3
Pow. użytkowa: 42 207,17 m2