• rotunda03
  • rotunda06
  • rotunda05
  • rotunda04
  • rotunda02
  • rotunda01

Projekt renowacji warszawskiej Rotundy

Przestrzeń ma dwie główne funkcje: komunikacyjną i miejsca spotkań. Obie funkcje są oczywiste dla każdego mieszkańca Warszawy, lecz w żaden sposób nie wyrażone w przestrzeni. Dużą uwagę poświęciliśmy, otoczeniu Rotundy i podjęliśmy próbę delikatnego wyznaczenia ram dla każdej z funkcji. Powstało w związku z tym założenie bazujące na rozwiązaniach kompozycyjnych rotundy, zakładające powtórzenia i nakładanie okręgów. Kompozycja ma powiązać wielopoziomowy układ komunikacyjny przejść podziemnych, poziomu terenu i kondygnacji budynku rotundy oraz wyznaczyć symboliczne granice funkcjonalne dla dynamicznej „strefy komunikacji” i uspokojonej „strefy spotkań”. Swobodniej podeszliśmy do rozwiązań funkcjonalnych wnętrza budynku, którego rdzeń powiązaliśmy z proponowaną przez nas kompozycją przestrzeni zewnętrznej. Cały parter rotundy jest stylistycznie zintegrowany z placem – „strefą spotkań”. Pełne otwarcie przyziemia rotundy umożliwia swobodę komunikacyjną oraz przeznaczenie tej przestrzeni na miejsce spotkań, rekreacyjne, informacyjne, gastronomię, kawiarnię – dostępne dla wszystkich. Rdzeń budynku stanowi klatka schodowa na planie okręgu. Okrągła ściana klatki schodowej pełni funkcję „słupa ogłoszeniowego”, który w Warszawie przybiera charakterystyczny kształt walca. „Słup” jest interaktywnym centrum informacji dla mieszkańców i turystów. Z tego właśnie miejsca, będącego głównym węzłem przesiadkowym komunikacji miejskiej, mieszkańcy i turyści rozpoczynają zwiedzanie i spędzanie wolnego czasu – kontynuując spacer w kierunku Domów Centrum, ul. Chmielnej, Nowego Światu. Jeśli potraktować Rotundę jako „bramę wejściową” to logiczne staje się ulokowanie punktu informacyjnego w samym centrum kompozycji założenia. Bank proponujemy przenieść na kondygnację -1 (obsługa klientów), gdzie przewidujemy szerokie oszklone wejścia przypisane do ”strefy komunikacji”. Takie rozwiązanie daje świetną ekspozycję dla ogromnego potoku ludzi „wychodzących na miasto”. Na biura bankowe z ograniczonym dostępem przeznaczmy poziom +1. Obydwie kondygnacje połączone są okrągłą klatką schodową wewnątrz słupa interaktywnego.

Organizator: PKO BP, DUPONT, SARP,

Powierzchnia użytkowa: ok.1500,00 m2

Lokalizacja: Warszawa

Projekt konkursowy: sierpień 2013r.