• W 4 ready
  • W 1 ready
  • W 2 ready
  • W 3 ready

Projekt koncepcyjny zabudowy wielorodzinnej na Służewie

Układ przestrzenny budynków oparto o ul. Modzelewskiego, wzdłuż której przebiega obowiązująca linia zabudowy. Główna oś kompozycyjna założenia przebiega poprzez korytarze części komunikacyjnej budynków oraz alejkę z pergolą rekreacyjną w części zieleńca. Wzdłuż głównej osi zaprojektowano części mieszkalne budynków z ekspozycją wschodnią oraz zachodnią. W celu powiększenia części ogrodowej osiedla wjazdy do garażu zaprojektowano w dwóch skrajnych częściach inwestycji. Biura administracji budynków B oraz C zaprojektowano od strony zieleńca. W każdym z budynków przewidziano pomieszczenie rowerowni / wózkowni oraz kilka zewnętrznych miejsc postojowych dla rowerów. Droga pożarowa przebiegać będzie wzdłuż ul. Modzelewskiego (dłuższe boki budynków). Aby istniejące drzewa usytuowane pomiędzy ulicą a budynkiem nie stanowiły przegrody dla drogi pożarowej, należy je uformować do wysokości 3m.
Zieleniec pełnić będzie rolę miejsca wypoczynku oraz integracji mieszkańców, jak również łączyć wysokości pomiędzy ulicami Bełdan oraz Modzelewskiego. Komunikacja odbywa się bez konieczności pokonywania barier architektonicznych typu schody i progi. Zieleniec składa się z dwóch części kompozycyjnych. Pierwsza usytuowana od ul. Modzelewskiego ma bardziej „miejski” charakter. Tworzy ją szpaler drzew wyrastający z podłoża o podsypce granitowej. Drugą część, od strony ul. Bełdan zaprojektowano w formie ogrodu osiedlowego. Przebiegają przez nią naprzemiennie pasy trawnika oraz niskich krzewów. Pasy te mają swoją kontynuację w częściach wspólnych, należących do budynków A, B i C. Dzięki takiemu rozwiązaniu odbiór przestrzeni zielonej nie ogranicza się jedynie do zieleńca ale obejmuje całość inwestycji.

Powierzchnia użytkowa:
Pow. całkowita łącznie: m²
Pow. użytkowa łącznie: m²
Lokalizacja: Warszawa
Inwestor: SM Służewiec