• 2.10BP
  • 1.1BP
  • 4.5BP
  • 3.3
http://www.foroom.com.pl/wp-admin/edit.php?post_type=project

Projekt budynku S.P. w Ożarowie Mazowieckim

Głównym założeniem autorskim i celem projektu było stworzenie nowoczesnej, wygodnej i funkcjonalnej przestrzeni dydaktycznej dla lokalnej społeczności Ożarowa Mazowieckiego.

Budynek został zaprojektowany dla 3 ciągów w każdym z ośmiu roczników szkoły podstawowej (25 dzieci w klasie) oraz dwóch oddziałów zerówkowych (25 dzieci w oddziale). Łącznie zakłada się 650 dzieci w całym budynku.
Koncepcja zakłada podział budynku na następujące strefy funkcjonalne:
• Strefa wejścia głównego na poziome parteru, z pomieszczeniem ochrony, aulą, i otwartą klatką schodową łączącą funkcjonalnie wejście z szatniami umieszczonymi w poziomie piwnicy
• Strefa sportowa na poziomie parteru, z gabinetem nauczycieli WF, przebieralniami, sanitariatami, salą gimnastyczną, salą gimnastyczną małą, salą do ćwiczeń sensorycznych oraz świetlicą
• Strefa stołówki na poziomie parteru (połączona funkcjonalnie osobną klatką schodową z kuchnia w poziomie piwnicy)
• Strefa oddziałów zerówkowych na parterze (z osobnym wejściem z zewnątrz)
• Strefa dydaktyczna klas 1/3 na poziomie I piętra
• Strefa dydaktyczna klas 4/8 na poziomie II piętra

Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi 3,00 m, wysokość kondygnacji brutto wynosi 3,84 m. Gwarantuje to zapewnienie właściwej przestrzeni dla tras instalacyjnych przy optymalnej wysokości pomieszczeń dydaktycznych.
Komunikacja pionowa odbywać się będzie trzema ogólnodostępnymi klatkami schodowymi (dwie z nich obudowane) oraz jedną klatką specjalną (tylko dla personelu kuchni i stołówki). Klatka główna, otwarta, uzupełniona jest o windę osobową przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Kubatura całkowita: 33 220m³
Powierzchnia całkowita: 8 442m²
Powierzchnia użytkowa: 6 953m²

Lokalizacja: ul. Lipowa 11 Ożarów Mazowiecki

Inwestor: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim