• amb_01
  • amb_02
  • amb_03
  • amb_04
  • amb_05
  • amb_06

Projekt budynku Ambasady Malezji.

Zadaniem projektowym był nowy budynek Ambasady Malezji, który ma powstać na działce przy ul. Szwoleżerów w Warszawie. Zadana działka ma prostokątny kształt z dłuższym bokiem ulokowanym przy ulicy.
Ze względu na małą powierzchnię działki i rozbudowany program funkcjonalny, jednym z głównych założeń projektowych było takie uformowanie budynku, by mieszcząc cały program był on jednocześnie przyjazny użytkownikowi. W tym celu zastosowano podział przestrzeni działki na strefy publiczne i półpubliczne, na które budynek otwiera się starannie zaprojektowanymi otwarciami. Podział funkcji został podkreślony przez rozczłonkowanie bryły i stworzenie dwóch wysokich, 3 kondygnacyjnych brył połączonych parterowym łącznikiem. Dodatkowym założeniem było stworzenie bryły, która będzie się wpisywać w kontekst dzielnicy ambasad. W tym celu zaprojektowano fasadę o minimalistycznym, horyzontalnym układzie, który uzupełniony został o ażurowy detal nawiązujący do architektury Malezji.
Prostokątną działkę podzielono na 3 strefy funkcjonalne. Od strony ulicy zlokalizowano strefę publiczną, parkingową. Kolejną strefą jest wydzielona trejażem pół-publiczna strefa ogrodu, w której znajduje się ogród-park i przez którą prowadzi główne dojście do ambasady. Ogród ten znajduje się w centralnej i zachodniej części działki. We wschodniej części natomiast znajduje się strefa prywatna, w której zlokalizowano budynek mieszkalny dla pracowników ambasady.

Powierzchnia użytkowa:
– całkowita: 2941,55 m2
– budynek mieszkalny: 446,86 m2

Miejsca parkingowe:
– naziemne: 14
– podziemne: 46

Lokalizacja: Warszawa
Inwestor: Ambasada Malezji

Współpraca: melon.group