• 01_POKORCZOWA
  • KORCZOWA pz
  • ppo korczowa_idea
  • KORCZOWA pietro
  • KORCZOWA parter
  • 02_POKORCZOWA
  • 03_POKORCZOWA
  • 04_POKORCZOWA
  • 05_POKORCZOWA

PPO Korczowa

Głównym założeniem, determinującym większość decyzji projektowych, było dążenie do jasnego i klarownego podziału bryły względem funkcji. Budynek tworzą dwie odrębne bryły, w które wpisane zostały wymagane programem pomieszczenia. Zakładając podobną estetykę, zdecydowano się na kontrastowe złożenie form według schematu pełne-puste.

Skórę pierwszej części budynku stanowi okładzina z blachy perforowanej, która zmienia swój moduł na podstawie zależności między ścianą a panelem doświetlającym. Wielopowłokowa elewacja budynku, ma z założenia odkrywać przez odbiorcą coraz to nowe plany i otwarcia, a wyraźna czerwień wewnętrznych fragmentów, ma uplastyczniać i spajać bryłę.

Drugim elementem budującym formę jest przewieszony nad częścią pierwszą, stalowo-szklany pawilon.

Budynek zaprojektowano na planie dwóch przecinających się prostokątów, które organizują wokół siebie przestrzeń założenia.
Pełniejsza, leżąca wzdłuż autostrady bryła techniczna ma swoją masywnością i stopniem otwarcia oddzielać resztę budynku od osi jezdni. Natomiast druga bryła, leżąca w poprzek drogi, rozdziela strefy na terenie obwodu. Tektonika nadwieszenia przełamuje horyzontalność bryły i wytwarza punkty kolizyjne, które tworzą formę przejścia i wyznaczają główne wejście do budynku.

Zadaszenie zaprojektowano jako swoistą kontynuację budynku biurowego, dlatego zdecydowano się na liczne nawiązania materiałowe i zachowanie ogólnej, prostej formy. Za pomocą blachy perforowanej stworzono wrażenie przestrzenności konstrukcji, co zostało dodatkowo podkreślone przez kolor kratownic.

Inwestor: GDDKiA
Zamawiający: Arcadis Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita budynku: 692,08 m²
Wymiary zadaszenia
Długość: 34,50 m
Szerokość: 14,50 m
Wysokość: 7,00 m

Lokalizacja : Autostrada A4, Węzeł Korczowa

Projekt: listopad 2010r.