• 01_TRASAAK
 • TRASA sytuacja
 • TRASA detal rynna 2
 • TRASA detal sztyca
 • TRASA detal rynna
 • 06_TRASAAK
 • 05_TRASAAK
 • 04_TRASAAK
 • 03_TRASAAK
 • 02_TRASAAK
 • 09_TRASAAK
 • 08_TRASAAK
 • 11_TRASAAK
 • 10_TRASAAK
 • 07_TRASAAK

Półtunelowe ekrany na trasie AK

Ekrany półtunelowe zlokalizowane są na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w Markach i są elementem projektu dostosowującego trasę Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S8 – w tym przypadku w zakresie ograniczenia uciążliwości związanej z hałasem (zgodnie z wytycznymi decyzji środowiskowej). Konstrukcja ma długość przeszło 1700m i formę dwóch przenikających się tub o rozpiętościach od 17m do 31,3m w miejscu rozjazdów. Konstrukcję tworzą łukowe ramy stalowe w rozstawie sześciometrowym. Całość wykończona jest szkleniem transparentnym z naniesioną metodą sitodrukową fakturą. U szczytu konstrukcji, na całej długości ekrany mają otwarcie o szerokości pięciu metrów, służące wentylacji. Konstrukcja jest zaopatrzona w oświetlenie użytkowe oraz iluminacyjne.
Obiekt zaopatrzony został w rozwiązania przeciwpożarowe, wyjścia ewakuacyjne, wzmocnienia konstrukcji na wypadek uderzenia pojazdu ciężarowego, oraz instalacje umożliwiające mycie szklenia ze specjalnego wózka rewizyjnego.

Inwestor: GDDKiA
Zamawiający: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

Długość konstrukcji: 1700m
Rozpiętość: 17-31m

Lokalizacja: Warszawa, Trasa AK na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w Markach

Realizacja: czerwiec 2012r.