• 04_PLACK3K
  • 08_PLACK3K
  • 07_PLACK3K
  • 06_PLACK3K
  • 05_PLACK3K
  • 03_PLACK3K
  • 02_PLACK3K
  • 01_PLACK3K
  • 09_PLACK3K

Plac Trzech Krzyży

Podstawowym założeniem projektowym było zaakcentowanie głównej osi placu, powstałej pomiędzy kościołem św. Aleksandra a „Trzema Krzyżami”. Silne akcentowanie osi głównej nie miałoby dalszej kontynuacji i byłoby niekonsekwentne w szerszym układzie urbanistycznym. Zdecydowaliśmy się na zabieg polegający na powtórzeniu w podziale posadzki kierunku osi głównej. Układ przechodzi od chaotycznego rozproszenia do uporządkowanego i zagęszczonego w części „sacrum” placu – pomiędzy kościołem św. Aleksandra, a Krzyżami.
Kolejnym istotnym elementem jest wpisanie przestrzeni placu w „krzywą wrażeń” jaką tworzy ciąg spacerowy Traktu Królewskiego. Użytkownik idąc ulicą Nowy Świat lub Alejami Ujazdowskimi w sposób naturalny znajdzie się w centralnym punkcie placu, a komunikacja kołowa będzie przesunięta w stronę jego zachodniej pierzei. Wszystkie zdarzenia znajdujące się na placu i jego sąsiedztwie zostały tak usytuowane aby w centralnej części powstała rozległa przestrzeń przyjazna osobom pieszym. Kościół św. Aleksandra wraz z osią i Krzyżami będzie tworzył główną dominantę przestrzenną placu. Przestrzeń placu uzupełniliśmy funkcjami towarzyszącymi. W części północnej pogrążone pawilony kawiarniano-rekreacyjne, w części południowej wjazd do planowanego garażu podziemnego. Plac w części południowo-wschodniej przystosowany został pod instalacje wystaw plenerowych.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Projekt konkursowy: marzec 2010r.