• 01_redutowa
  • 02_redutowa
  • 03_redutowa
  • 04_redutowa
  • 05_redutowa
  • 06_redutowa
  • 07_redutowa

Osiedle Mieszkaniowe Warszawa Wola

Główną zasadą kompozycji urbanistycznej zabudowy mieszkaniowej była chęć stworzenia jak najbardziej kameralnej skali budynków przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego współczynnika intensywności zabudowy. W związku z powyższym zdecydowano się na obniżenie zabudowy od strony południa przy jednoczesnym jej zintensyfikowaniu od pozostałych stron świata. Zabieg ten pozwolił w sposób optymalny wpuścić światło do wnętrza całości założenia oraz wygrodzić się akustycznie wyższą zabudową od strony sąsiadujących ulic. W efekcie powstało osiedle o kameralnym wnętrzu z czteropiętrowymi budynkami od południa.

Inwestor: Budimex Nieruchomości
Lokalizacja: Warszawa
Liczba mieszkań: 464
Pow. całkowita: 59500 m²
Pow. użytkowa mieszkań: 27000 m²