• 01_MUZEUMMORSKIE
  • MUZEUM MORSKIE pzt
  • 02_MUZEUMMORSKIE
  • MUZEUM MORSKIE parter
  • MUZEUM MORSKIE pietro
  • 03_MUZEUMMORSKIE
  • 04_MUZEUMMORSKIE
  • 05_MUZEUMMORSKIE
  • 06a_MUZEUMMORSKIE

Muzeum Morskie

Projekt został przygotowany na konkurs architektoniczny Muzeum Morskiego w Szczecinie. Teren opracowania został zlokalizowany przy nabrzeżu rzeki Odry i Duńczycy zwanym „Starówka”. Obszar wyznaczony przez nieprzekraczalną linię zabudowy ma kształt podłużny i rozciąga się pomiędzy nabrzeżem od północy, ul. Wendy od południa, Trasą Zamkową od zachodu i terenami magazynów portowych od wschodu.
Projektowanie rozpoczęło się od próby uchwycenia charakteru obiektu, który mieliśmy stworzyć.
Myślenie o wodzie czy o morzu jako żywiole, będzie rodziło całą gamę skojarzeń przez fakt złożoności zjawiska, jak również poprzez zróżnicowane doświadczanie morza przez poszczególnych ludzi. Inne będą dla mieszkańca pomorza, inne dla Warszawiaka. Skupiliśmy się na kilku subiektywnych odczuciach, próbując wyrazić je w architekturze budynku i otoczenia. Ruch, falowanie, gra światła tworząca blaski na powierzchni wody, czerń głębin, a także różne odczuwanie przestrzeni – od otwartej, nieskończonej, czego wyrazem stał się taras opadający kaskadą ku wodzie, po zanikającą, klaustrofobiczną przestrzeń głębin – odzwierciedloną we wnętrzu, poprzez zawężająca się do zera przestrzeń pod schodami.
Zastosowanie podwójnej elewacji, w której każda z powłok posiada fakturę składającą się z rastra, dało efekt interferencji – w zależności od miejsca, z którego oglądamy obiekt kropki interferują w inny sposób dając efekt ruchu, ulotności, nakładania się, przywodzącą na myśl falowanie i ruch powierzchni morza.
Naszą intencją była również próba powiązania architektury z wodą, stworzenia miejsca kontaktu ludzi z żywiołem. Dlatego sam budynek stał się elementem pewnej drogi nakierowanej i schodzącej do wody.

Inwestor: Muzeum Narodowe w Szczecinie

Powierzchnia użytkowa: …

Lokalizacja: Szczecin

Projekt konkursowy marzec 2011r.