• 01_mIIw
 • 02_mIIw
 • 03_mIIw
 • 04_mIIw
 • 05_mIIw
 • 06_mIIw
 • 07_mIIw
 • 08_mIIw
 • 09_mIIw
 • 10_mIIw
 • 11_mIIw
 • 12_mIIw
 • 13_mIIw
 • 14_mIIw
 • 15_mIIw
 • 16_mIIw

Muzeum II Wojny Światowej

Główną ideą projektu jest próba odpowiedzi na pytanie, czym jest wojna. Z pewnością jest siłą niszczącą wartości humanizmu, prawa, obyczaje, porządki. Niesie ze sobą niepewność, budzi lęk. Zależało nam na tym, by wszystkie emocje związane z żywiołem wojny były opisane przestrzenią w sposób prosty i zrozumiały dla odbiorcy. Dlatego odnieśliśmy się do architektury starożytnej, która fascynuje i istnieje w świadomości od wieków jako archetyp logiki, porządku i stylu. To architektura triumfu rozumu. W naszej pracy odnosimy się do tego archetypu, lecz jednocześnie burzymy jego porządek i logikę poprzez odebranie kolumnom niosącym gmach ich racjonalnej funkcji, proporcji i miejsca. Stoją one przypadkowo rozrzucone, wchodząc niekiedy w kolizję z aspektami funkcjonalnymi obiektu. Mają przy tym absurdalne proporcje, przez co ich konstrukcja i nośność stają się niepewne. Tak jak w świątyni starożytnej kolumny otaczały strefę sacrum, tak tu otaczają strefę profanum – czarny, monumentalny kubik mieszczący ekspozycję muzealną. Na zewnątrz budynku emocje są uspokojone. Chaotyczność konstrukcji ulega zamazaniu, a sam obiekt zdaje się być zbudowany w sposób uporządkowany. Budynek został zlokalizowany w narożniku pomiędzy kanałem rzeki Raduni oraz zachodnim narożnikiem działki. Od strony ul. Wałowej został zlokalizowany plac o charakterze reprezentacyjnym. Przestrzeń zielona od strony Motławy, na której znajdują się pozostałości bunkra, przeznaczona została pod wystawy plenerowe. Kanał Raduni poszerzyliśmy w miejscu usytuowania budynku w taki sposób, aby wody rzeki obmywały bryłę głównej ekspozycji oraz podchodziły do wnętrza holu.

Inwestor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Powierzchnia użytkowa: 26350,23m2

Lokalizacja: Gdańsk

Projekt konkursowy: wrzesień 2010r.