• 04a_MOSTKRASINSKIEGO
  • MOST KRASINSKIEGO  rzut i widok
  • 02a_MOSTKRASINSKIEGO
  • 03a_MOSTKRASINSKIEGO
  •   

  • 01a_MOSTKRASINSKIEGO

Most Krasińskiego

Zasięg projektu obejmuje obszar pomiędzy skarpą na lewym brzegu Wisły a wałem przeciwpowodziowym na prawym. Odległość ta, liczona w ciągu Trasy wynosi ok. 722 m. Główne przęsło mostu zostało zaplanowane w miejscu o najmniejszej szerokości Wisły na terenie Warszawy tj. 246,6 m.
Wykorzystano ten fakt do zaprojektowania jednego przęsła (tzw. nurtowego) o rozpiętości 280 m. Pozwoliło to uniknąć prowadzenia prac budowlanych w nurcie rzeki, co niewątpliwie ogranicza koszty inwestycji. Ułatwia także spełnienie wymogów ekologicznych.
Część mostowa Trasy obejmuje trzy niezależne konstrukcje nośne. Na lewym brzegu rzeki estakadę trójprzęsłową o konstrukcji belkowej, nad nurtem Wisły swobodnie podparte przęsło łukowe z jazdą dołem oraz po prawej stronie, czteroprzęsłową estakadę także o konstrukcji belkowej. Przyjęto założenie, że rzędna spodu konstrukcji mostowej od strony Żoliborza równa jest obecnej rzędnej terenu plus 0,5 m, a od strony Żerania odpowiada rzędnej podwyższonego (ze względów przeciwpowodziowych) wału przeciwpowodziowego plus 0,5 m. Należy podkreślić, że w Studium Wykonalności Traktu Nadwiślańskiego postuluje się podniesienie obecnej rzędnej wierzchu wału o 0,52 m.
Kompozycja bryły głównego (nurtowego) przęsła mostu składa się z trzech podstawowych elementów. Są nimi dwa pochylone do siebie łuki o przekroju zamkniętym, połączone ze sobą w zworniku, do których podwieszony jest pomost zespolony (stalowe dźwigary skrzynkowe, poprzecznice i betonowa płyta). W celu uzyskania płynnego przejścia stalowej konstrukcji łuków w betonowe podpory zostały one wymodelowane zgodnie z ich geometrią. Pręty, za pomocą których pomost został podwieszony do łuków, tworzą wrażenie dwóch nachylonych do siebie „harf”. W sposób celowy zróżnicowano podpory estakad od przęsła nurtowego, aby podkreślić główną konstrukcję mostu.
W części środkowej przęsła zostały lekko poszerzone w celu wytworzenia punktu widokowego, z którego spacerowicze i rowerzyści będą mogli podziwiać panoramę Warszawy.

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Rozpiętość dźwigarów łukowych: Ld = 280,00m
Szerokość całkowita: Bc = 40,00m
Wysokość konstrukcyjna: Hc = 34.00m

Lokalizacja: Warszawa