• 02_MOPA4
  • MOP A4 pzt
  • mopA4_idea
  • MOP A4 rzut III
  • 01_MOPA4
  • 03_MOPA4

MOP A4

Skórę budynku stanowi okładzina z blachy perforowanej, która zmienia swój moduł na podstawie zależności między ścianą, a panelem doświetlającym. Wielopowłokowa elewacja budynku, ma z założenia odkrywać przed odbiorcą coraz to nowe plany i otwarcia, a wyraźna czerwień wewnętrznych fragmentów, ma uplastyczniać i spajać bryłę. Budynek zaprojektowano na planie prostokąta, który wzbogacony został o formę wnęk, które podkreślają otwarcia świetlne i ważne miejsca w budynku. Obiekt ma z założenia dzielić przestrzeń pomiędzy parkingiem, a terenem rekreacyjnym, stanowiąc swego rodzaju bramę. W budynku zaprojektowano ogólnodostępny hol wejściowy, z którego podróżny ma dostęp do wszystkich pomieszczeń. Budynek toalet zaprojektowany został w stylistyce spójnej z pozostałymi obiektami kubaturowymi na danym odcinku autostrady.

Inwestor: GDDKiA
Zamawiający: Arcadis Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita: 290,59 m²

Lokalizacja: Autostrada A4, Chotyniec, Hruszowice

Projekt: listopad 2010
Realizacja: 2014