• 01_A2MOP
  • A2 MOP sytuacja
  • A2 toalety
  • 02_A2MOP
  • 03_A2MOP
  • 04_A2MOP
  • 06_A2MOP

A2 MOP

Inspiracją do stworzenia architektury budynku była kompozycja połaci zieleni, jaką tworzy widok traw i łąk. Ten właśnie widok jest charakterystyczny dla nizinnego regionu, przez jaki będzie przebiegać Autostrada A2. W ciągu projektowanej drogi możemy szczególnie wyróżnić krajobraz Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Intencją projektantów jest zaakcentowanie w architekturze budynku motywu roślinnego w tak cennym środowiskowo regionie Polski.
Budynek zaprojektowano na planie prostokąta, który swymi dłuższymi bokami przylega do stanowisk postojowych dla samochodów osobowych oraz do strefy rekreacji.
Zaproponowany układ ma pełnić funkcję wydzielenia pomiędzy przestrzenią parkingową, a przestrzenią wypoczynkową. Wejścia do budynku znajdują się za parawanem elewacyjnym, który swoją formą nawiązuje do głównej idei projektu jaką jest wyżej wspomniana kompozycja połaci zieleni traw i łąk. Parawan ponadto spełnia funkcję dyskretnego oddzielenia wizualnego osób wchodzących i wychodzących z toalet. Parawan zaprojektowano z pionowych płaskowników blaszanych, malowanych w kolorze metalicznym i mocowanych do posadzki oraz stropu pod różnymi kątami. Zastosowane rozwiązanie tworzą ciekawe efekty przestrzenne i światłocieniowe.
W budynku zapewniono niezależne wejścia do segmentów damskiego jak i męskiego z przeciwległych krańców ściany frontowej. Urządzenia toalet, pisuarów i umywalek zaprojektowano wzdłuż jednej ściany w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza technicznego, z którego umożliwia łatwy dostęp na potrzeby utrzymaniowe i serwisowe.

Inwestor: GDDKiA

Powierzchnia całkowita: 165,50m2

Lokalizacja: Autostrada A2 odc. A,B,C

Realizacja: 2012