• 02_KLADKAKURNIK
  • KLADKA KOROW pzt
  • KLADKA KOROW przekroje
  • 01_KLADKAKURNIK
  • 03_KLADKAKURNIK
  • 04_KLADKAKURNIK
  • 05_KLADKAKURNIK
  • 06_KLADKAKURNIK

Kładka dla pieszych – Kórnik

Kładka dla pieszych nad drogą krajową S-11 w Gądkach koło Kórnika. Kładka zapewnia przejście z przystanku autobusowego do ul. Szkolnej oraz do obszaru zalesionego. Konstrukcja kładki składa się z trzech części. Część główna nad drogą nr 11 to stalowa konstrukcja łukowa z pomostem z kompozytów polimerowych, części nad drogami dojazdowymi i fragmenty ramp to konstrukcje zespolone typu stal – beton, natomiast rampy i schody to żelbetowa konstrukcja półpłytowa.
Projekt został uhonorowany nagrodą „Dzieło Mostowe Roku 2008”, przyznawaną przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Inwestor: GDDKiA
Zamawiający:
Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

Rozpiętość części głównej L = 41,70m

Lokalizacja:
Trasa S11, Gądki k. Kórnika

Realizacja: sierpień 2007r.

Nagroda „Dzieło Mostowe Roku 2008”