• 1_IzbaPamięci
  • 2_IzbaPamięci
  • 3_IzbaPamięci
  • 4_IzbaPamięci
  • 5_IzbaPamięci
  • 7_IzbaPamięci
  • 8_IzbaPamięci
  • 9_IzbaPamięci
  • 10_IzbaPamięci

Izba Pamięci

Przedmiotem konkursu był projekt Izby Pamięci i jego lokalizacja na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy.
Wybór miejsca padł na nieckę, której obniżenie od strony południowej, sięgające dziesięciu metrów, wypełnione jest wodą. Wysokie skarpy niecki tworzą zieloną, zamkniętą przestrzeń, odizolowaną od otoczenia, zarówno widokowo jak i akustycznie. Takie warunki krajobrazowe tworzą idealną przestrzeń dla wyciszenia. Sprzyjają przeżywaniu miejsca i jego dramatycznej historii. Proponowany układ, ma stanowić kontrapunkt dla osi głównej, wytyczonej w koncepcji Romualda Gutta i Aliny Scholtzówny. W tym celu stworzona została nowa oś kompozycyjna, skierowana poprzecznie do głównej. Przebieg tej osi jest zgodny z kierunkami przemieszczania się (napływu) ludzi. Elementami tworzącymi są tu z jednej strony plac z Kurhanem – mogiłą zbiorową, z drugiej, będący akcentem przestrzennym, Monument z Murem Pamięci, ustawiony pośrodku jeziora. U podnóża Kurhanu, nad jeziorem, o powiększonej linii brzegowej, zlokalizowana została Izba Pamięci, w której znajdować się będą materiały stanowiące świadectwo tragicznych zdarzeń. Te trzy obiekty, zlokalizowane wzdłuż nowej osi, połączone zostały drogą, rozdzierającą skarpę i dalej pogrążoną pod taflą wody.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Lokalizacja: Warszawa, Wola
Praca Konkursowa