• mcx_03
  • 01_MPZP
  • D:DokumentyRJedlinskiDesktopmcxsketch_recover Layout1 (1)
  • MCX pietro
  • MCX parter
  • Autodesk Revit Conceptual Energy Analysis Report
  • mcx_04
  • mcx_02
  • mcx_01

Budynek MCX

Projekt rozbudowy i modernizacji budynku biurowego firmy MCX zlokalizowanego przy ul. Rzymowskiego w Warszawie. Część rozbudowana z przeznaczeniem pod wynajem.
Stworzenie modułu funkcjonalnego maksymalnie uniwersalnego w użytkowaniu i elastycznego w aranżowaniu stało się głównym celem przy projektowaniu tego obiektu oraz kanwą do powstania bryły budynku. Przyjęliśmy siatkę modułów dla wytyczenia przestrzeni biurowej i taką samą dla bryły obiektu – traktując moduł jako element tworzący kompozycję. Dla zaakcentowania ważnych fragmentów budynku, moduły odznaczone na elewacji zaczynają drgać – jedne są wysunięte, inne cofnięte, nadając elewacji dynamizm. To rozrzeźbienie elewacji słabnie i uspakaja się w częściach budynku mniej eksponowanych, tj. od strony narożnika ze sklepem Mokpol.

Elewacja istniejącego budynku MCX została w naszym projekcie ujednolicona stylistycznie z nowoprojektowaną częścią. Aby uatrakcyjnić narożnik pomiędzy ul. Gotarda i ul. Rzymowskiego oraz przełamać monotonię, wejście główne do istniejącej części zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby osoba patrząca na budynek miała wrażenie zejścia się dwóch brył. Ważne było aby znaleźć rozwiązanie na mało atrakcyjny ścięty narożnik istniejącego budynku.

Założyliśmy wspólnie z Inwestorem wysoki standard oraz elastyczność systemów instalacyjnych, z możliwością dostosowywania do różnych aranżacji w ramach modułów podziału wnętrz biurowych. Zapewniona została autonomia funkcjonalna, każdego modułu, przez co oferta powierzchni przeznaczonej pod wynajem mogła być skierowana do szerszego grona potencjalnych klientów. Na życzenie Inwestora przyjęliśmy pełną możliwość regulacji wilgotności, temperatury, klimatyzacji, itp. Analizie poddane też były rozwiązania oparte na alternatywnych, naturalnych metodach np. wentylacja mieszana, system łączący funkcjonowanie klimatyzacji z przewietrzaniem naturalnym, wentylacja wyporowa. Wszystko to miało na celu zapewnienie dużej swobody eksploatacyjnej oraz możliwości zmniejszania kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, a w konsekwencji jego mniejszą uciążliwość dla środowiska.

Pomimo miejskiego charakteru działki i nasycenia mediami, zapewniona została maksymalna autonomia energetyczna budynku, uniezależniająca jego użytkowników od dostawców sieci i pozwalająca na świadomą kontrolę zużycia i wytwarzania energii. Projektowany budynek i proponowane w nim rozwiązania docelowo miały być certyfikowane przez BREEAM.

Inwestor: MCX Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 12360,07m2

Lokalizacja: Warszawa

Zakres prac: Analiza chłonności, Koncepcja architektoniczna, Analiza energetyczna koncepcji budynku,

Projekt konkursowy: październik 2011r.