• tn_01_my
  • tn_02_my
  • kon8
  • kon7
  • kon6
  • kon5
  • kon4
  • kon3
  • kon2
  • kon1
  • tn_03_my

> O firmie
> Nasz zespół
> Nasi klienci

O firmie

Pracownia architektoniczna foroom sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku od 2005 roku, zajmującą się przygotowywaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej. Historia firmy wywodzi się z pracowni architektonicznych grotteart i artje, które pod koniec 2011r. zostały przekształcone w foroom sp. z o.o.
Przy wielu projektach służymy wsparciem w procesie uzgodnieniowym, starając się pomóc naszym klientom przejść przez długi, biurokratyczny proces wszelkiego rodzaju zatwierdzeń i pozwoleń. W zakres działalności, poza projektowaniem, wchodzi sporządzanie analiz przydatności terenów dla potrzeb danej inwestycji oraz pełnienie nadzorów autorskich nad wykonywanymi projektami. Firma realizuje projekty o bardzo zróżnicowanej skali i tematyce, od budownictwa wielorodzinnego, kompleksów biurowych, budynków użyteczności publicznej, do dużych konstrukcji, a także obiektów przemysłowych.

Nie boimy się projektów trudnych, skomplikowanych, wymagających dużej odpowiedzialności ze strony projektanta, dlatego w zakresie naszej oferty są również projekty mostów, wyrafinowanych konstrukcji, a także obiekty infrastrukturalne. Dotychczas wykonaliśmy projekty kliku mostów. Projekt kładki w Kórniku naszego autorstwa został nagrodzony pierwszą nagrodą w konkursie „Dzieło mostowe roku”, a wspólnie z firmą Transprojekt Warszawa wygraliśmy konkurs na Most Północny w Warszawie. Ponadto jesteśmy autorem projektu architektonicznego Mostu Krasińskiego w Warszawie (obecnie projekt czeka na realizację), a także zadaszeń nad peronami autobusowo-tramwajowymi oraz wyjściami z metra na Trasie WZ w Warszawie. Zaprojektowaliśmy również prawie dwukilometrową konstrukcję, stalowo szklanego tunelu akustycznego, przykrywającego przebudowywaną Trasę AK w Warszawie. Ponadto od początku naszej działalności uczestniczmy w większości wykonywanych w Polsce projektów autostrad, sporządzając dokumentację stacji poboru opłat, zaplecza administracyjno-utrzymaniowego oraz miejsc obsługi podróżnych.

W ostatnim czasie, zrealizowaliśmy, w formule projektuj i buduj, pierwszy w Polsce projekt spalarni śmieci ZUOK w Białystoku, wraz z częścią elektrociepłowni, dla firmy Budimex S.A. Doświadczenie zdobyte przy tym projekcie zaowocowało kolejnymi zleceniami na spalarnię w Rzeszowie oraz spalarnię w Warszawie.

Przy projektowaniu nasza firma wykorzystuje technologię BIM (Building Information Modeling) polegającą na trójwymiarowym modelowaniu informacji o budynku. Nowa technologia umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. Upraszcza także sam proces projektowy, poprzez możliwość testowania w świecie wirtualnym rozmaitych wariantów i schematów, w celu wybrania optymalnego. Taki sposób projektowania daje duże korzyści inwestorowi (kontrola i analiza kosztów budowy jak i eksploatacji) jak i wykonawcy.
Nowa technologia pozwala w sposób znaczący polepszyć jakość powstających projektów, zminimalizować ilość błędów oraz jest najlepszym narzędziem do projektowania zrównoważonego.

Zespół projektowy składa się z grona architektów wspartego przez konstruktorów, projektantów instalacji oraz innych branż. Stały skład osobowy zaangażowany w proces powstawania dokumentacji liczy około 20 osób.

> Na górę

Nasz zespół:

Założyciele:
arch. Bartłomiej Grotte
arch. Rafał Jedliński

Partnerzy:
arch. Maciej Pędzich
arch. Konrad Waligóra

Dyrektor projektu ITPOE:
mgr inż. Jarosław Sieradzki

Zespół:

arch. Aneta Daniluk
arch. Małgorzata Grychtol
arch. Zuzanna Jędrzejewska
arch. Agnieszka Misztela
arch. Aleksandra Kępka
arch. Marek Kaszewski
arch. Kamil Machelak
arch. Jan Polski
arch. Yevgeniy Frankowski

Administracja
mgr Magdalena Siwiec

Dział IT
mgr Paweł Lewandowski

Nasi klienci:

Arcadis
Astaldi
BGK
Budimex
DHV
GDDKiA
Karmar S.A.
Mesko S.A.
Mosty Katowice
Mosty Łódź
MSW
PGE S.A.
PHN S.A.
Poczta Polska S.A.
Polimex Mostostal
Sener
Sweco
Trakt
Tramwaje Warszawskie
Transprojekt Warszawa
Warbud S.A.
Yareal
ZOL Warszawa
ZUE S.A.

> Na górę